Tarnobrzeg. Informatyzacja w sądach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na całym obszarze okręgu tarnobrzeskiego wprowadzana jest telefonia internetowa umożliwiająca pracownikom bezpłatne porozumiewanie się miedzy sądami.
Obydwa portale będą funkcjonować jeszcze w tym kwartale. Informatyzacja wspomoże wymiar sprawiedliwości ale nie tylko. Mówi prezes Sądu Okręgowego w |Tarnobrzegu sędzia Robert Pelewicz.

W Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, oraz sadach rejonowych okręgu tarnobrzeskiego realizowane są inwestycje informatyzacyjne, które ułatwią dostęp obywatela do wymiaru sprawiedliwości.
W 'okręgówce” wdrożony został e-protokół czyli zapis rozpraw sadowych w postaci obrazu i dźwięku. W rozruch wprawiany jest ośrodek transkrypcji w Nisku. W placówce dokonywany będzie zapis rejestrowanych rozpraw sądowych Będą tam pracować osoby, które wcześniej zajmowały się wpisywaniem treści ksiąg wieczystych.
Utworzone zostaną także dwa portale. Mówi dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Marta Ziarek.