Tarnobrzeg. „Dom Dzikowskiej Pani”, nowa wystawa w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

„Dom Dzikowskiej Pani”, to tytuł wystawy, której wernisaż odbędzie się w najbliższa niedzielę, 8 lutego, w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. Nowa ekspozycja  prezentuje klasztor  Dominikanów w Tarnobrzegu.

Na wystawie zgromadzono liczne dzieła sztuki, dokumenty i pamiątki, m.in. obrazy z postaciami dominikańskich  świętych, habit, ornaty, starodruki z klasztornych bibliotek, naczynia i przedmioty liturgiczne, feretrony, wota złożone Matce Boskiej Dzikowskiej, dokumenty i najstarsze zachowane fotografie z przełomu XIX i XX wieku. Po raz pierwszy prezentowane są rysunki detali architektonicznych z początku XX wieku, wykonane przez projektanta rozbudowy dominikańskiej świątyni profesora Jana Sasa – Zubrzyckiego. Na wystawie znalazło się też kilka ludowych wersji obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej, jakie były malowane i chętnie kupowane przez włościan w XIX wieku, a także pamiątki z trzech koronacji obrazu Dzikowskiej Madonny.

Wystawa, która będzie czynna do kwietnia  została przygotowana w oparciu o eksponaty ze zbiorów klasztorów dominikańskich w Tarnobrzegu i Sandomierzu, Biblioteki Diecezjalnej i Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, Muzeum w Bochni, Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, oraz osób prywatnych. Scenariusz wystawy opracowali Aleksandra Janas i Adam Wójcik.