Tarnobrzeg. Dom Dziecka w Tarnobrzegu wyda kalendarz na 2015 rok.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Dom Dziecka w Tarnobrzegu mieści się przy ulicy Świętej Barbary 1. Przebywa w nim 14 podopiecznych.  

 

Wydanie kalendarza jest kosztowne, a plany ambitne. Tarnobrzeski Dom Dziecka zamierza wydrukować  pół tysiąca egzemplarzy,  w formacie A2, dlatego pracownicy domu poszukują sponsorów. Każde wsparcie ma znaczenie. Mówi Joanna Sałek.

 

Dom Dziecka w Tarnobrzegu wyda kalendarz na 2015 rok. Dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby wychowanków placówki.

           Zdjęcia do kalendarza będą autorstwem podopiecznych Domu Dziecka. Od początku tego roku wychowankowie placówki  uczestniczą  w warsztatach  prowadzonych charytatywnie przez  tarnobrzeskich fotografów.

Mówi koordynator projektu, wychowawca Domu Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, Joanna Sałek.