Tarnobrzeg. Coraz więcej osób w Państwowej Inspekcji Pracy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Wiedza  z zakresu prawa pracy ułatwia poruszanie się po rynku pracy, negocjowanie warunków  z pracodawcą, a przede wszystkim ogranicza przypadki nadużyć  w miejscu pracy.

Do najczęstszych przewinień pracodawców należy niepłacenie wynagrodzeń w terminie, nie przestrzeganie wymiaru godzin czy wypowiedzenia bez podania przyczyn.  Pracodawcy mają prawo wymagać od swoich pracowników dyspozycyjności, wykonywania poleceń związanych z pracą, stawiania się do pracy punktualnie i w stanie umożliwiającym wykonywanie obowiązków.

Trwa ogólnopolska kampania informacyjna Państwowej Inspekcji Pracy pod hasłem „Zanim podejmiesz pracę”. Jej celem jest upowszechnianie wśród osób pracujących i pracowników, studentów i uczniów, a także pracodawców oraz ogółu społeczeństwa wiedzy między innymi o obowiązujących przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu.

 

Liczba osób odwiedzających tarnobrzeski oddział Państwowej Inspekcji Pracy  w ostatnich latach diametralnie wzrosła. – Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome własnych praw. To dotyczy zarówno pracowników jak i pracodawców – powiedział główny specjalista do spraw prawa pracy  w tarnobrzeskim oddziale PIP – Zbigniew Kozak.