Tarnobrzeg. Coraz mniej rodzin zastępczych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Informacje na temat rodzin zastępczych można uzyskać w siedzibie MOPR przy ulicy Kopernika.
Ewa Wójcik-Lis
Liczba rodzin zastępczych się zmniejsza.
Ta ogólnopolska tendencja dotyczy również Tarnobrzega. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje około 40 rodzin zastępczych w tym tylko jedna, tak zwana zawodowa. Reszta to spokrewnione.
– Brakuje zwłaszcza tych pierwszych – tłumaczy dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Elżbieta Miernik Krukurka: