Tarnobrzeg. Będzie referendum strajkowe w szpitalu wojewódzkim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Przychody szpitala w bieżącym roku to 60 milionów złotych. Z czego wszystkie wynagrodzenia pochłaniają ponad 70% tej kwoty.

 

Oprócz podwyżki wynagrodzeń załoga szpitala chce także przywrócenia wyższej stawki funduszu socjalnego.

Bolączką personelu średniego i pomocniczego są dysproporcje pomiędzy zarobkami ich i lekarzy. Za niesprawiedliwe uważają fakt, że niejednokrotnie miesięczna pensja pielęgniarki jest zbliżona do wynagrodzenia, które lekarz otrzymuje za jeden dyżur. 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu – Wiktor Stasiak przyznaje, że nie udało się osiągnąć podobnych stanowisk w sprawie płac. Rozmowy zakończyły się tak zwanym protokołem rozbieżności. Wiktor Stasiak powiedział, z racji sytuacji finansowej szpitala realizacja postulatów związków zawodowych jest niemożliwa, doprowadziłby do zaprzestania funkcjonowania działającej obecnie ze stratą placówki.

 

Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii – Krystyna Róg. W zawodzie od 26 lat.

 

Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – Stanisława Piekarczyk. W służbie zdrowia 25 lat.

 

29 lipca w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu rozpocznie się referendum strajkowe. Potrwa do końca tego miesiąca. Od wyniku głosowania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zależeć będzie czy w dalszej perspektywie  w szpitalu, którego organem prowadzącym jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, dojdzie do strajku grup zawodowych stanowiących ponad 700 osobową załogę.

                Pielęgniarki, położne, technicy medyczni, pracownicy techniczni , działu higieny, administracji domagają się przede wszystkim  podwyżki pensji zasadniczej. Ostatnia miała miejsce 6 lat temu.

Początkowo postulowali  za podwyżką w wysokości 800 złotych. Zeszli do 300.  Mimo kilku miesięcy negocjacji z dyrekcją szpitala i licznych spotkań z udziałem mediatora nie udało się dojść do porozumienia. Dlatego przedstawiciele czterech związków zawodowych zdecydowali o zorganizowaniu referendum. Do udziału w nim namawiają swoich kolegów.

Mówi przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia – Wojciech Dąbek. W tarnobrzeskim szpitalu pracuje od 25 lat.