Tarnobrzeg. Będą lobbować na rzecz rekultywacji wyrobiska w Piasecznie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Zgodnie z zapowiedzią posła Pluty, tereny piaseczyńskie w marcu będzie wizytować wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk.

 

W lutym dyrektor Wąsik wspólnie z posłem  Mirosławem Plutą zamierzają przekonywać  w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do pilnej potrzeby zagwarantowania pieniędzy  w budżecie państwa na ten cel. Mówi poseł Mirosław Pluta.

 

Wypełnione wodą, posiarkowe wyrobisko w Piasecznie,  w gminie Łoniów, to obecnie finansowa studnia bez dna. Wciąż pracują tam pompy utrzymujące stały poziom lustra wody. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska gwarantuje środki na pompowanie do końca tego roku. Zaprzestanie tego procesu jest równoznaczne z podtopieniem okalających tysięcy hektarów terenów mieszkalnych oraz uprawnych. Dlatego zdaniem dyrektora Kopalni Siarki „Machów” zarządzającej „Piasecznem”, Wojciecha Wąsika temat należy załatwić ostatecznie. Kompleksowa rekultywacja wyrobiska i  zmeliorowanie terenów zagrożonych, to w tej chwili sprawy priorytetowe dla kopalni.

Mówi Wojciech Wąsik.