Tarnobrzeg: Za kilka tygodni ruszy remont ulicy Bolesława Śmiałego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zakres zaplanowanych prac obejmuje remont drogi gminnej, ciągów pieszo – zjazdowych, zatoki parkingowej, chodników i zjazdów w granicach pasów drogowych w ulicy Bolesława Śmiałego. Zostanie także wykonana korekta geometrii skrzyżowań ulicy Bolesława Śmiałego z pozostałymi ulicami, przestawione zostaną słupy oświetlenia ulicznego, na odcinku drogi wykonany będzie remont ścieku ulicznego z kostki oraz uregulowana zostanie wysokość istniejących wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.
Inwestycja powinna być gotowa do końca października.