Tarnobrzeg: Wciąż potrzebna pomoc dla Bernardy Jurkowskiej z Chmielowa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pieniądze można też wpłacać na konto:
Konto w Caritas Diecezji Sandomierskiej:
33 1240 2786 1111 0010 5670 9561 z dopiskiem 'Darowizna dla Pani Bernardy Jurkowskiej'
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
– lub na konto prywatne
88 1020 4913 0000 9102 0132 2486 z dopiskiem 'Darowina dla Bernardy Jurkowskiej'
Chmielów 278
39-442 Chmielów
(Joanna Sarwa)
Fot. Facebook.pl
W parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu odbył się kiermasz charytatywny, z którego dochód przeznaczony jest na leczenie Bernardy Jurkowskiej z Chmielowa cierpiącej na stwardnienie zanikowe boczne.
Zbiórkę i kiermasz zorganizowała rodzina chorej.
O życie Bernardy Jurkowskiej walczy jej córka Justyna Jurkowska: