Tarnobrzeg: Trwa remont ulic Dąbrówki i Fabrycznej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Na ulicy Dąbrówki zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, zjazdy i chodniki z nawierzchni z kostki brukowej, wpusty uliczne, regulacja studzienek kanalizacji deszczowej, włazów kanałowych oraz studzienek telekomunikacyjnych, a także wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.
Na odcinku powiatowym ulicy Fabrycznej wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa, zjazdy z kostki brukowej oraz nawierzchni asfaltowej, chodniki z kostki brukowej, a także zostaną wyregulowane studzienki deszczowe, telekomunikacyjne oraz włazy kanałowe. Zostanie także wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Na odcinku drogi gminnej ulicy Fabrycznej droga o nawierzchni asfaltowej zostanie ułożona na dwóch szerokościach 4 i 6 metrów.
Prace przeprowadza Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Wartość inwestycji to blisko 3 miliony złotych. Prace remontowe potrwają do końca listopada.