Tarnobrzeg: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W akcję z roku na rok włącza się coraz więcej zarówno wolontariuszy jak i darczyńców. Zwiększa się też liczba rodzin, które otrzymują paczki. Z tego rodzaju pomocy w Tarnobrzegu i rejonie miasta skorzystało do tej pory ponad 70 rodzin.
O ile w sąsiednich miejscowościach trwa rekrutacja wolontariuszy, o tyle w Sandomierzu wciąż nie ma lidera rejonu, czyli osoby, która czuwałaby nad prawidłowym przebiegiem realizacji Szlachetnej Paczki:

Liderzy poszczególnych rejonów już zachęcają osoby, które chciałby zostać wolontariuszem szlachetnej paczki do zgłaszania swoich kandydatur:

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiej akcji 'Szlachetna Paczka'. W Tarnobrzegu rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy.
Szlachetna paczka to przedsięwzięcie zainicjowane w 2001 roku przez księdza Jacka Wiosnę Stryczka, prezesa Stowarzyszenia 'Wiosna'. W jej ramach, w grudniu pomoc materialną otrzymują rodziny bądź osoby żyjące w niezawinionej biedzie, czyli najubożsi nie z własnej winy a z przyczyn losowych takich jak choroba czy powódź.
Mówi lider rejonu Tarnobrzeg w projekcie 'Szlachetna Paczka' Beata Grzywacz: