Tarnobrzeg, Sandomierz. Ankieterzy badają nastawienie mieszkańców do problemu poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Ankiety są poufne. Badania będą przeprowadzane do końca października.

W celu poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów  w widłach Wisły i Sanu planowanych jest szereg działań inwestycyjnych  w tym: modernizacje i odcinkami podwyższenie wałów na Wiśle, Koprzywiance, Łęgu, Trześniówce, budowa polderów przeciwpowodziowych w okolicy Szczucina, remont i budowa nowych śluz wałowych i stacji pomp odprowadzających wody z terenów zawala czy usunięcie części drzew i krzewów między wałami Wisły.

 

Mieszkańcy regionu mają szansę stać się uczestnikami projektu naukowego, którego wyniki będą brane pod uwagę przy ustalaniu polityki ochrony przed powodziami. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań ankietera. Przedsięwzięcie realizuje Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej.

Głównym celem projektu jest zbadanie nastawienia mieszkańców do problemu poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Tarnobrzega i Sandomierza. Ankieterzy pytają zatem między innymi o straty materialne i niematerialne jakie ludzie ponieśli w czasie powodzi po to, aby można było stwierdzić czy budowa określonych inwestycji przeciwpowodziowych się opłaca.

Mówi pracownik Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, doktor Izabela Godyń.