Tarnobrzeg, region. WSH przejęta przez SAN.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Póki co SAN, realizując jeden z punktów trójstronnego porozumienia zamierza wystąpić do ministerstwa o utworzenie dwóch wydziałów w Kielcach i Tarnobrzegu.

 

 

Andrzej Kazanowski  ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, mówił, że jest ona największą niepubliczną uczelnią w Polsce. Ma 16 tysięcy studentów i 50 tysięcy absolwentów. Posiada wydziały między innymi  w Warszawie i Londynie.

 

Tarnobrzeski  Wydział Wyższej Szkoły Handlowej  w Kielcach przejmuje Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. O postawieniu WSH imienia Bolesława Markowskiego w Kielcach w  stan likwidacji, zdecydował konflikt między założycielami uczelni. – Stało się jak się stało – powiedział na konferencji w tarnobrzeskim wydziale, rektor WSH, Jan Waluszewski.  – Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło – stwierdził obecny na spotkaniu pełnomocnik rektora łódzkiej SAN, dyrektor regionu świętokrzysko-podkarpackiego akademii, Andrzej Kazanowski.

Rektor, dziekani oraz część założycieli WSH podjęli starania, aby pomimo trudnej sytuacji zapewnić możliwość kontynuowania studentom nauki na rozpoczętych kierunkach.

 Zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy WSH w Kielcach, kielecką  Fundacją „Więź Pokoleń”, która jest właścicielem budynków uczelni, w tym tarnobrzeskiego przy ulicy Moniuszki oraz   SAN w Łodzi.

Mówi rektor WSH, Jan Waluszewski.