Tarnobrzeg, powiat tarnobrzeski. Pomoc dla organizacji pozarządowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Projekt będzie realizowany jeszcze przez pół roku. Zainteresowane organizacje wciąż mogą się do niego włączać. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela biuro Centrum Organizacji Pozarządowych Stowarzyszenia ESTEKA.

Na realizację projektu „Rozwiń Skrzydła w NGO”, ESTEKA  otrzymała blisko 500 tysięcy złotych  unijnego wsparcia.

 

Jedną z organizacji uczestniczących w projekcie jest Tarnobrzeskie Stowarzyszenie „Chrońmy Zwierzęta”, mówi jego prezes, Agnieszka Wilamowska.

 

Blisko 40 organizacji pozarządowych  z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego uczestniczy w projekcie „Rozwiń skrzydła w NGO”, realizowanym od roku przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie ESTEKA. Partneruje mu Gmina Tarnobrzeg oraz Starostwo Powiatowe  w Tarnobrzegu.

W ramach projektu przedstawiciele organizacji i pracownicy samorządowi między innymi uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach, korzystają z doradztwa finansowego i prawnego przy pisaniu wniosków o dofinansowanie. Mówi współautor projektu, doradca do organizacji pozarządowych, Witold Bochyński.