Tarnobrzeg: Poszukiwani mediatorzy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Szczegółowe informacje dotyczące profilu kandydata na mediatora można znaleźć na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
Do tej pory mediacje nie były często wykorzystywane:

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu poszukuje kandydatów na mediatorów. Związane jest to z wejściem w życie znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, które teraz mają rozszerzyć i upowszechnić wykorzystywanie mediacji.
Mediator to osoba, która pomaga stronom, które wdały się w spór sądowy zażegnać go polubownie, zanim trafi on na wokandę lub już w trakcie prowadzonego procesu.
Wymogi, jakie musi spełnić kandydat, który chce zostać mediatorem będą się różnić w zależności od profilu, na jaki aplikuje. Jak zaznacza prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz inne będą wymagania w przypadku osób chcących zostać mediatorem w sprawach cywilnych, a inne w postępowaniach karnych czy w sprawach nieletnich.
Dla przykładu w przypadku spraw karnych wymagane jest między innymi obywatelstwo polskie, ukończone 26 lat i niekaralność: