Tarnobrzeg: Podsumowano projekt Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym pochodzącym z funduszy Unii Europejskiej.
Widać efekty tych działań:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu podsumowano siedmioletni projekt 'Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg”. Skierowany był on do osób w wieku od 15 do 64 roku życia, którzy ze względu na niepełnosprawność, brak pracy czy też problemy w realizacji funkcji społecznych i zawodowych lub potrzeby wsparcia korzystali z pomocy placówki.
W sumie wsparciem objętych zostało 658 osób w tym 480 kobiet, 178 mężczyzn i 142 osoby niepełnosprawne mówi dyrektor tarnobrzeskiego MOPRu Elżbieta Miernik Krukurka: