Tarnobrzeg: Pamiętali o powstańcach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zwieńczeniem uroczystości w Tarnobrzegu była modlitwa za poległych powstańców oraz złożenie wiązanek kwiatów. Zgromadzeni mogli wysłuchać także okolicznościowego wiersza oraz pieśni patriotycznych, które zagrała Miejska Orkiestra Dęta.

Tarnobrzeski Historyk Tadeusz Zych przypomniał, że 20 sierpnia 1944 roku na rozkaz komendanta głównego AK Tadeusza 'Bór” Komorowskiego na pomoc Warszawie ruszyła pomoc z Tarnobrzega:

Wśród uczestników tarnobrzeskich obchodów był także Włodzimierz Papiernik żołnierz AK, który w wieku 17 lat brał udział w powstaniu warszawskim walcząc na Żoliborzu:

W 71 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, Tarnobrzeg oddał hołd poległym w tym najtragiczniejszym w dziejach Polski niepodległościowym zrywie. Dokładnie w 'godzinę W” w mieście rozbrzmiały syreny a zgromadzeni na cmentarzu wojennym uczcili pamięć tym którzy zginęli. Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb mówiąc o powstańcach podkreślał, że zginęli poświęcając, co mieli najcenniejszego, czyli młodość, wiarę, rodzinę przyjaciół swoje zdrowie i życie: