Tarnobrzeg: O rynku pracy w PWSZ

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Materiały prezentowane na konferencji mają zostać wydane w formie publikacji.
Rektor PWSZ w Tarnobrzegu Paweł Maciaszczyk podkreślał, że uczelnie powinny się dostosowywać do obecnego rynku pracy, i dostosować swój profil kształcenia do jego potrzeb. Stąd koncepcja na wielu uczelniach, także tarnobrzeskiej, aby kierunki nazywane popularnie masowymi zastąpić tymi, po których będzie można znaleźć zatrudnienie dodaje rektor:

Rynek pracy uwarunkowania ekonomiczne prawne i społeczne to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która trwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu.
Samorządowcy, przedstawiciele jednostek rynku pracy, szefowie firm i instytucji różnego szczebla dyskutują o aktualnym stanie rynku pracy oraz o dynamicznych zmianach, jakie zachodzą w obszarze polityki prawnej społecznej i ekonomicznej.
Wśród tematów poruszanych na spotkaniu znalazły się między innymi uwarunkowania wprowadzania i stosowania elastycznych form zatrudnienia oraz oczekiwania pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych.
Konferencja to również dobra okazja, aby pochylić się nad lokalnym rynkiem pracy mówi współorganizator wydarzenia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu Teresa Huńka: