Tarnobrzeg: O ochronie przeciwpowodziowej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Inwestycje przeciwpowodziowe wymagają dużych nakładów finansowych. Z ich poszukiwaniem związana była wizyta przedstawicieli Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy na Podkarpaciu.
Dziś odwiedzili powiat tarnobrzeski i przyjrzeli się zadaniom planowanym do sfinansowania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła.
Jednym z punktów wizyty była konferencja w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu.
Uczestniczyli w niej również przedstawiciele wojewody podkarpackiego, marszałka województwa świętokrzyskiego, RZGW w Krakowie, lokalnych samorządów województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego a także firm prowadzących działalność na terenie powiatu tarnobrzeskiego i sandomierskiego.
Główny postulat skierowany przez marszałka województwa podkarpackiego na ręce przedstawicieli Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy oraz Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu, dotyczył konieczności zapewnienia dofinansowania dla rozbudowy prawostronnego wału Wisły od Tarnobrzega do granicy z województwem świętokrzyskim.
Ponadto Władysław Ortyl zaapelował o konieczność objęcia działaniami inwestycyjnymi w ramach projektu również pięciu zadań w zlewni rzeki Wisłoki, których celem jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla Jasła, Dębicy, Sędziszowa Małopolskiego oraz gminy Mielec.