Tarnobrzeg: Nowa lokalizacja PSZOKu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Jak informują urzędnicy, nowa firma zadeklarowała, że odpady, które normalnie zostałyby dostarczone do PSZOK-u, teraz będą mogły być pozostawione przy altanach śmietnikowych. Stamtąd będą zabierane przy okazji opróżniania kontenerów.
Utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych narzuciła tak zwana nowa ustawa śmieciowa. Można w nich bezpłatnie zostawiać między innymi makulaturę, odpady zielone, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki czy odpady wielkogabarytowe.
(Dominik Siatrak)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu czyli popularny PSZOK zmienia lokalizację. Od marca będzie mieścił się on na ulicy Strefowej 8 w Machowie a nie jak dotychczas na ulicy Rusinowskiego niedaleko wieży ciśnień.
Ma to związek z nową firmą która odbierać będzie śmieci od mieszkańców Tarnobrzega. Od przyszłego miesiąca zajmować się tym będzie spółka A.S.A.
Naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tarnobrzeskim magistracie Piotr Pawlik przyznaje że nowa lokalizacja PSZOK-u jest znacznie oddalona od centrum miasta, ale wciąż znajduje się w jego granicach, co jest zgodne z zapisami przetargu.
Taki punkt mogłaby wprawdzie prowadzić gmina, jednak nie ma do tego dogodnej działki. Z drugiej strony prowadzenie PSZOK-u zostało zapisane po stronie firmy która wygra przetarg.
Jak dodaje Piotr Pawlik,­ wskazanie w specyfikacji przetargowej starej lokalizacji nie było możliwe ponieważ teren ten należy do Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: