Tarnobrzeg: Kolejne zmiany kadrowe w urzędzie miasta i miejskich spółkach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Prezydent przedstawił także nazwisko nowego zastępcy naczelnika wydziału edukacji. Została nim Agnieszka Kopeć która w ostatnim czasie pracowała w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu, a wcześniej związana również z wydziałem edukacji.
Kolejne zmiany kadrowe w miejskich spółkach oraz samym Urzędzie Miasta Tarnobrzega. Z końcem zeszłego roku prezydent miasta powołał nową trzyosobową radę nadzorczą Tarnobrzeskiego Budownictwa Społecznego. W jej skład weszli Cezary Dul, który objął funkcję przewodniczącego, a także Jolanta Majchrzak oraz radca prawny Grzegorz Ciszewski.
Pierwszą decyzją nowej rady nadzorczej tarnobrzeskiego TBS-u było odwołanie ze stanowiska dotychczasowego prezesa Stanisława Żmudy i powierzenie tej funkcji Beacie Wójciak.
Zmiany objęły także sam urząd miasta, mówi prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb: