Tarnobrzeg: Kajakiem po zdrowie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Posiadane przyczepki do transportu kajaków i osprzęt pozwalają organizować wyjazdy i spływy kajakowe na różnych akwenach wodnych. Kadra posiada uprawnienia organizatorów imprez kajakowych oraz ratowników wodnych. W ubiegłą niedzielę odbył się spływ kajakowy z Tarnobrzega do Sandomierza, w którym udział wzięło ponad 40 osób.
1-3 lipca Ognisko TKKF 'Siarka” organizuje I OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY na Czarnej i Wiśle ze Staszowa do Tarnobrzega. Udział może wziąć każdy.
Więcej informacji na stronie tkkf.tarnobrzeg.pl lub na facebooku.
(Dominika Miś)
Ognisko TKKF 'Siarka” powstało 7 grudnia 1959 roku przy KiZPS Siarkopol w Tarnobrzegu.
Posiada własną przystań i bazę nad Wisłą w Tarnobrzegu. Po pożarze w 2008 roku nadal doposaża przystań. Ognisko posiada 25 sztuk kajaków 2 osobowych, z których mogą korzystać członkowie TKKF, ale również osoby niebędące członkami.

Społeczna organizacja powołana do rozwoju kultury fizycznej, upowszechniania rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej Ognisko TKKF Siarka Tarnobrzeg zaprasza wszystkich chętnych na kajaki.
Mówi Grzegorz Skowron prezes Ogniska TKKF Siarka Tarnobrzeg: