Tarnobrzeg: Jeszcze o programie 500 plus

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego udostępniany jest w MOPR-ze bezpłatnie. Formularz jest też dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu www.mopr.pl. Składanie dokumentów odbywa się w godzinach pracy MOPR-u w pokoju 108, na I piętrze, a także w pokojach 204, 219, 221. We wtorki wnioski można składać do godziny 17.00.
(Dominika Miś)
W przypadku drugiego i kolejnego dziecka nie bierze się już pod w uwagę sytuacji
dochodowej, a sytuacje rodzinną:

W ramach programu o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus osoby z niskimi dochodami mogą ubiegać się o świadczenie na pierwsze dziecko.
Mówi inspektor z działu świadczeń społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Anna Kosowska-Muciek: