Tarnobrzeg: Dzieci z wizytą w Domu Pomocy Społecznej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu jest przeznaczony dla osób przewlekle, somatycznie chorych i posiada 60 miejsc, gdzie zapewnia się całodobową opiekę.
(Dominika Miś)
Dla dzieci to dobre doświadczenie:

Dziś Dzień Dziadka, Wczoraj Dzień Babci. Przyjęło się, że w tych dniach wnuki składają życzenia swoim babciom i dziadkom , a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania i pokazy artystyczne dzieci. Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek. Tak było także w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu. Placówkę odwiedziły wczoraj dzieci z Przedszkola nr 12. Mówi Zofia Szary nauczyciel przedszkolny: