Tarnobrzeg. 66 lat od powstania Wojskowych Batalionów Pracy. Wśród wcielonych byli mieszkańcy regionu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Obecnie Związek Represjonowanych Żołnierzy Górników okręg  w Tarnobrzegu liczy nieco ponad 200 osób. Blisko setka to wdowy po zmarłych żołnierzach górnikach. Najstarszy przedstawiciel związku ma 79, a najstarszy 86 lat. Działalność organizacji opiera się na wspieraniu i pomocy osobom zrzeszonym  w organizacji, a także na kultywowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat.

 

Praca była bardzo ciężka.

 

W tym roku mija 66 lat od powstania Wojskowych Batalionów Pracy. Do jednostek wojskowych o charakterze obozów pracy przymusowej wcielono w latach 1949 – 1959,  ponad 200 tysięcy poborowych, wywodzących się z wszystkich środowisk niepodległościowych. Byli wśród nich mieszkańcy naszego regionu. Między innymi, 83-letni Zbigniew Krupa, dziś prezes  Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników okręg  w Tarnobrzegu.

Syn przedwojennego milicjanta został skierowany do pracy w Kopalni Wujek. W Katowicach, wtedy Stalinogrodzie, spędził 26 miesięcy.