Tarnobrzeg. W Państwowej Uczelni Zawodowej zainaugurowano 21 rok akademicki.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

21 rok akademicki zainaugurowano w środę w Państwowej Uczelni Zawodowej imienia profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Uroczystość odbyła się w auli Państwowej Uczelni Zawodowej. Uczestniczyło w niej wielu zaproszonych gości oraz studentów. Nie zabrakło Gaudeamus igitur oraz aktu przyjęcia w poczet żaków PUZ pierwszych roczników. Młodzi ludzie złożyli ślubowanie. Wręczono im również indeksy. Nagrody otrzymali autorzy najlepszych prac dyplomowych.

Rektor tarnobrzeskiej Alma Mater doktor habilitowana Anna Szylar przypomniała zebranym, że uczelnia rozpoczynała  w 2001 roku od dwóch kierunków licencjackich. Obecnie kształci na dziewięciu kierunkach studiów o profilu praktycznym, zarówno licencjackich jak i magisterskich.

– Tradycją się stało, że od kilku lat systematycznie wprowadzamy nowe kierunki – mówiła rektor PUZ. Od tego roku placówka oferuje pracownikom służby zdrowia studia licencjackie na pielęgniarstwie przeznaczone dla osób, które ukończyły pięcioletnie liceum medyczne bądź dwu- lub dwuipółletnie szkoły pomaturalne. Od przyszłego roku akademickiego ruszy nabór na studia I stopnia o kierunku ratownictwo medyczne.

Mówi rektor PUZ Anna Szylar.

W trakcie spotkania władze Państwowej Uczelni Zawodowej podziękowały byłemu dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu za trwającą osiem lat współpracę. Mówi prorektor do spraw Rozwoju i Badań Naukowych PUZ Paweł Maciaszczyk.

– Studia to nie tylko nauka, ale też rozwój własnych umiejętności i kompetencji. Studia  w PUZ przygotują was do konkurowania na współczesnym rynku pracy – tymi słowami zwróciła się do studentów pierwszego roku rektor Anna Szylar.

Naukę na pierwszym roku studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu rozpoczęło  ponad 500 studentów.