Tarnobrzeg. Cenne listy trafiły do muzeum.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Listy Cypriana Kamila Norwida, Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Józefa Bohdana Zaleskiego trafiły do  Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Przekazał je syn jednego z pierwszych nauczycieli szkoły rolniczej powstałej w Zamku Tarnowskich w Dzikowie po II wojnie światowej.

– Wszyscy trzej autorzy listów to postaci znane i zasłużone dla historii Polski  – zaznacza  dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, Tadeusz Zych.  Norwid – jeden z najważniejszych poetów romantycznych, Kraszewski – autor największej  liczby wydanych książek i wierszy w historii literatury oraz Zaleski – poeta, pisarz, współtwórca „szkoły ukraińskiej” polskiego romantyzmu, bohater narodowy.

Mówi dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega Tadeusz Zych.

Listy mają wkrótce zostać udostępnione na muzealnej ekspozycji.