Tarnobrzeg. Tablice z wypukłościami i brajlem nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Osiemnaście planów tyflograficznych zainstalowano nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Dzięki specjalnym tablicom  osoby niewidome i słabowidzące będą w stanie zorientować się w przestrzeni plaży oraz znajdujących się tam budynków.

Mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Kontury rysunków na planach tyflograficznych zamontowanych nad Jeziorem Tarnobrzeskim oznaczono  wypukłościami, a opisy i legenda zapisane zostały w brajlu. Z uwagi na zastosowanie piktogramów będą one pomocne również osobom, które nie znają języka polskiego.

Warto dodać, że Tarnobrzeg był jednym z pierwszych miast, które wydały przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tablice wykonano w ramach zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega   poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego”

– etap I. Wraz z zamontowaniem kosztowały 105 tysięcy złotych.