Tarnobrzeg. OSP Sielec ma pompę o dużej wydajności.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

  Pompą o dużej wydajności od niedawna dysponuje tarnobrzeska jednostka OSP  w Sielcu. Mieszkańcy osiedla oraz tamtejsi strażacy ochotnicy wnioskowali o zakup sprzętu rokrocznie od 1997 roku.

Na obszarze działania małej jednostki  nie włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, w wale wiślanym znajduje się śluza, która  przy wyższych stanach wód się zamyka. Wówczas wzrasta poziom wody  w rowach melioracyjnych, co grozi podtopieniami okolicznych terenów. Komendant miejski OSP w Tarnobrzegu, Wojciech Zioło wymienia ważne powody, dla których zakup pompy dla Sielca był konieczny.

Pompa stoi na przyczepie mobilnej i w każdej chwili jest gotowa do pracy nie tylko na terenie Sielca. Strażacy jednostki zostali przeszkoleni  w zakresie jej bezpiecznej obsługi.

Wartość pompy to 100 tysięcy złotych. Z tego 30 tysięcy stanowi wkład Gminy Tarnobrzeg a reszta środków pochodzi  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Na terenie Tarnobrzega działa osiem jednostek OSP.  Pompami o dużej wydajności  dysponują obecnie jednostki w Sielcu i Sobowie. Pozostałe  posiadają pompy szlamowe.