Tarnobrzeg. Niezwykły obraz trafił do muzeum.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Niezwykły obraz zawisł w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. To najprawdopodobniej jedyny zachowany portret Marii Adamowej hrabiny Tarnowskiej, postaci znaczącej w historii Polski. Obraz namalował Jan Bąkowski. Świetny choć zapomniany artysta, tworzący na przełomie XIX i XX wieku.

Mówi dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, Tadusz Zych.

Obraz do 1946 roku był własnością Marii Tarnowskiej, żony Adama Tarnowskiego, dyplomaty austro-węgierskiego. W rękach nowego właściciela obraz znajdował się do 1980 roku. Wtedy kupił go Lech Ostrowski z Warszawy. Profesor nauk ekonomicznych wraz ze swoim synem dwa lata temu odwiedził Zamek Tarnowskich w Dzikowie – siedzibę tarnobrzeskiego muzeum. Zgodnie z sugestią profesora, Leszek Ostrowski po śmierci ojca przekazał instytucji obraz w długoletni depozyt.

Dyrektor muzeum, Tadeusz Zych ma nadzieję, że dzieło uda się zatrzymać w zamku na stałe.

Maria Tarnowska w okresie I wojny światowej służyła na froncie jako ochotniczka Czerwonego Krzyża. Podczas wojny w 1920 roku była jedną z osób, która kierowała systemem sanitarnym armii polskiej. Za swoje poświęcenie i męstwo w wojnie dwudziestego roku otrzymała Krzyż Walecznych. Działaczką Czerwonego Krzyża była w czasie okupacji. Związana z konspiracją, z Armią Krajową została aresztowana przez Gestapo i rok spędziła w więzieniu na Pawiaku. Jako żona dyplomaty towarzyszyła mężowi w podróżach zagranicznych i spotkaniach z władcami państw, a także osobistościami świata polityki początków XX wieku. Jako polska negocjatorka uczestniczyła w rozmowach kapitulacyjnych powstania warszawskiego.