Tarnobrzeg, Mielec. Kontrole zwolnień lekarskich.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

760 kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzili pracownicy inspektoratów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnobrzegu i Mielcu, w pierwszej połowie tego roku. 27 osobom odmówiono wypłaty zasiłków chorobowych na łączna kwotę blisko 25 tysięcy złotych.

Mówi Małgorzata Stec zastępca naczelnika wydziału zasiłków ZUS w Rzeszowie, nadzorująca teren tarnobrzesko-mielecki.

Najczęściej okazywało się że pracownicy w czasie chorobowego wykonywali prace w innych zakładach.

W tym roku ZUS poprosił także pracodawców o współdziałanie  w przeprowadzaniu kontroli zwolnień lekarskich. Jest to akcja ogólnopolska. Do wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników wysłano pisma informacyjne w tej sprawie. Z terenu mielecko-tarnobrzeskiego wystosowano 700 listów do firm zatrudniających wiele osób.

Pracodawcy przeprowadzili 145 kontroli zwolnień lekarskich.