Tarnobrzeg. Który ogród najładniejszy?

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rodzinne Ogrody Działkowe oceniała w Tarnobrzegu specjalna komisja. Po dwóch latach przerwy wznowiony został konkurs „Wzorowy Ogród Działkowy”.  

– Konkurs ma na celu przede wszystkim zachęcić zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych do dbałości o ROD-y, zachęcić mieszkańców, działkowców do dbałości o swoje ogródki działkowe – powiedział  prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek, który stał na czele komisji oceniającej.

Ocenie poddano wszystkie ROD-y z terenu Tarnobrzega, to jest: Miechocin, Kamionka, Związkowiec, Siarkopol, Mokrzyszów, Wymysłów, Nadole. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15 sierpnia w czasie miejskich dożynek.