Tarnobrzeg. Krwiodawcy się stawili.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ponad 20 osób oddało dziś krew w Przychodni Specjalistycznej, przy ulicy 1 Maja w Tarnobrzegu.  Uczestnicy akcji pod hasłem „Wakacyjny Dar Serca” za najcenniejszy prezent dla drugiego człowieka sami otrzymali nagrodę – miejski plecak odblaskowy.

Wśród dawców znalazł się prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi „Barbórka”  w Tarnobrzegu, Stanisław Sośniak.

Od dziewięciu lat krew oddaje Pani Marianna z Tarnobrzega. Dziś również podzieliła się najcenniejszym z darów.

Są same korzyści z tego, że oddaje się krew. Zapewnia honorowy krwiodawca z Nowej Dęby, Zbigniew Stępień.

Dzisiejszą zbiórkę zorganizowały: Tarnobrzeski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.  Celem jest  przywrócenie stałego punktu poboru krwi w mieście. Mówi dyrektor tarnobrzeskiego WORD-U, Kamil Kalinka.

Obecnie krew można  w Tarnobrzegu  oddać zaledwie  kilka razy w miesiącu w tak zwanym punkcie ekipowym, mieszczącym się w Przychodni Specjalistycznej.