Tarnobrzeg. Festiwal w czasie pandemii. Trzy konkursy w sieci.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Do 26 listopada zostały przedłużone terminy składania prac konkursowych w ramach tarnobrzeskiego Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza.

Ze względu na pandemię organizatorzy zmienili formułę ogłoszonych kilka tygodni temu konkursów: plastycznego, literackiego i teatralnego.

W konkursie teatralnym może wziąć udział każdy, kto zaprezentuje własną interpretację dowolnego wiersza Stanisława Jachowicza. Tłumaczy Renata Domka z Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Podobną drogą można także przekazać do TDK-u prace plastyczne.

W konkursie literackim należy napisać własną bajkę nawiązującą do wierszy i opowiastek patrona festiwalu.

Konkurs literacki Tarnobrzeski Dom Kultury przeprowadza wspólnie z Biblioteką Miejską w Tarnobrzegu, dlatego prace można przesyłać również do placówki przy ulicy Szerokiej.

Rozstrzygnięcie konkursów będzie transmitowane 29 listopada na profilu i w wydarzeniu TDK na Facebooku. Listy laureatów zostaną także opublikowane na stronie internetowej www.tdk.tarnobrzeg.pl.

Regulaminy konkursów są dostępne na stronie internetowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

W ramach Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza odbędą się również transmisje spektakli teatralnych, warsztaty plastyczne i słuchowiskowe, wspólne czytanie bajek czy wykład. Wszystkie wydarzenia zaplanowano online na Facebookowym profilu Tarnobrzeskiego Domu Kultury oraz w wydarzeniu na Facebooku.