Tarnobrzeg. Brak bezpośredniego kontaktu z rodzinami. Trudny czas dla podopiecznych ZPO i DPS.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na terenie Tarnobrzega obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin podopiecznych domów pomocy społecznej. W mieście zakaz dotyczy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ulicy Dekutowskiego oraz Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kurasia.

Mieszkańcy obu placówek z racji na zaawansowany  wiek, choroby przewlekłe są najbardziej narażeni na rozwinięcie się ciężkiej choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem. Dlatego zakaz odwiedzin jest w pełni uzasadniony.

Kontakt podopiecznych ZPO i DPS z rodzinami w ograniczony sposób jest podtrzymywany. Na przykład przed Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym , w uzgodnieniu z Sanepidem stanęły trzy pojemniki na produkty żywnościowe, czystą odzież i środki higieniczne.

Mówi kierownik zakładu, Barbara Zych.

W DPS-ie jeżeli rodziny chcą porzekazać coś najbliższym przebywającym w ośrodku także mogą to zrobić.

Mówi dyrektor tarnobrzeskiego DPS-u, Maria Wrzos.

Dyrektor DPS-u podkreśla, że mieszkańcy domu ze zrozumieniem podchodzą do wprowadzonych obostrzeń.

Zarówno kierownik ZPO, Barbara Zych jak i dyrektor DPS, Maria Wrzos są pełne uznania dla swojego personelu, który w  trudnej rzeczywistości stanął ich zdaniem na wysokości zadania.

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Tarnobrzegu przebywa aktualnie około 75 osób, w Domu Pomocy Społecznej – 55.