Tarłów: Przygotowują się do remontu kościoła.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Koszty wszystkich prac renowacyjnych wraz z utworzeniem tarasu widokowego
dla turystów to blisko 12 milionów złotych.
(Marcin Gabrek)
Mówi marszałek Adam Jarubas:

Parafia w Tarłowie chce pozyskać środki na renowację barokowego kościoła
świętej Trójcy.
Proboszcz parafii ks. Mirosław Kosior zaznacza, że parafia ma przygotowaną już dokumentację: