Szydłowiec: Woda nadaje się do spożycia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Woda z ujęcia wodociągowego w Szydłowcu jest dobrej jakości i nadaje się do spożycia – wynika z informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu. Ujęcie w Szydłowcu zaopatruje część Mielca w wodę pitną.
Badania PPIS zostały przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego 16 marca i 15 czerwca zarówno w samej Stacji Uzdatniania Wody w Szydłowcu, jak i jednym z domów mieszkalnych w osiedlu Mościska. Pobrane próbki laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
(Joanna Sarwa)