Tarnobrzeg. Szlachetna Paczka

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W akcję z roku na rok włącza się coraz więcej zarówno wolontariuszy jak i darczyńców. Zwiększa się też liczba rodzin, które otrzymują paczki. Z tego rodzaju pomocy w Tarnobrzegu i rejonie miasta skorzystało do tej pory 70 rodzin. Wolontariuszem można zostać rekrutując się na oficjalnej stronie 'Szlachetnej paczki'.

W każdym rejonie wolontariusze odwiedzają najbardziej potrzebujących w swoim otoczeniu. Potem darczyńcy przygotowują pomoc materialną dopasowaną do potrzeb konkretnej rodziny.

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiej akcji 'Szlachetna Paczka'. W Tarnobrzegu rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy. Szlachetna paczka to przedsięwzięcie zainicjowane w 2001 roku przez księdza Jacka Wiosnę Stryczka, prezesa Stowarzyszenia 'Wiosna'. W jej ramach, w grudniu pomoc materialną otrzymują rodziny bądź osoby żyjące w niezawinionej biedzie czyli najubożsi nie z własnej winy a z przyczyn losowych takich jak choroba czy powódź. Mówi wolontariusz i lider rejonu Tarnobrzeg w projekcie 'Szlachetna Paczka' – Łukasz Mędrykowski.