Szesnaście samorządów z województwa świętokrzyskiego otrzyma środki w ramach rządowego programu 'Cyfrowa szkoła'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Umowy zawarły z wojewodą Bożentyną Pałką-Korubą.
Program 'Cyfrowa szkoła' będzie realizowany w formie pilotażu do sierpnia przyszłego roku. W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły będą zobowiązane wykonać określone zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli. Kwota dotacji celowej udzielonej organom prowadzącym szkoły stanowi maksymalnie 80 procent wartości zadania. Wśród wybranych jednostek są Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 w Staszowie. W zależności od wariantu z zakupionego sprzętu będzie można korzystać tylko w szkole, lub wypożyczać go do pracy w domu starszym uczniom.
(Marcin Gabrek)