Sześć specjalnych pojemników na przeterminowane leki pojawiło się na terenie Staszowa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zakupione zostały przez magistrat i trafiły do aptek.
Jak przypominają urzędnicy, przeterminowane leki należą do grupy odpadów
niebezpiecznych, zawierają substancje toksyczne dla środowiska, a związki
chemiczne zawarte w lekach są bardzo trwałe. Przedostając się do wód lub
gleb mogą je skazić.
(Marcin Gabrek)