Sytuacja po opadach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wczorajsze intensywne opady deszczu, doprowadziły do podtopień budynków mieszkalnych i gospodarczych, głównie na terenie powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego i leżajskiego.
Odnotowano również kilka przypadków lokalnych podtopień posesji wywołanych niedrożnością przepustów oraz rowów melioracyjnych.
Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje obecnie w gminie Bojanów w powiecie stalowowolskim oraz w gminie Jeżowe w powiecie niżańskim, na terenie 9 sołectw.
Aktualnie poziom wód w głównych rzekach województwa podkarpackiego układa się w strefie stanów średnich. Jedynie na Sanie oraz jego dopływach lokalnie na granicy stanów wysokich. Na rzece Trzebośnica w gminie Sarzyna przekroczony został stan ostrzegawczy.
Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i obecnie nie stwarza zagrożenia powodziowego.