Świętokrzyskie otrzyma 20 mln zł od Szwajcarii na pomoc społeczną.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ideą Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest dążenie do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie naszego kraju i rozszerzonej Unii Europejskiej. Oprócz regionu świętokrzyskiego skorzysta z tej dotacji także Podkarpacie.
W ramach dotacji przewidziano m.in. modernizację domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, na szkolenia personelu czy zakupy niezbędnego sprzętu medycznego.