Świętokrzyskie: Zjazd Delegatów Związku Sybiraków.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Związek Sybiraków to największe stowarzyszenie kombatanckie w kraju – obecnie skupia około 34 tysięcy członków w całej Polsce. W województwie świętokrzyskim liczy około 240 osób.
(Marcin Gabrek)
Na spotkanie do województwa świętokrzyskiego przyjechało 165 przedstawicieli środowisk sybirackich ze wszystkich województw.
Waldemar Strzałkowski, minister w Kancelarii Prezydenta wręczył zasłużonym osobom medale: Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski 'za wybitne zasługi dla w działalności społeczno- kombatanckiej na rzecz środowiska sybirackiego' oraz Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi. Prezes Zarządu Głównego, nadał natomiast złote i srebrne odznaki za szczególne zasługi na rzecz Związku Sybiraków.
W zeszłym roku minęła 25. rocznica reaktywacji Związku oraz 85. rocznica jego powołania.
Statutowym zadaniem Związku Sybiraków jest przechowywanie i przekazywanie pamięci o milionach Polaków zesłanych w głąb Związku Radzieckiego. W swej działalności Związek nawiązuje do zesłańczej przeszłości narodu polskiego, walczącego o suwerenność narodową i państwową.

Po raz pierwszy w województwie świętokrzyskim odbywa się Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Związku Sybiraków. Dwudniowe obrady służą zapoznaniu ze sprawozdaniem z mijającej, czteroletniej kadencji ustępującego zarządu związku.
Mówi Tadeusz Chwiedź, prezes Zarządu Głównego Związku