Świętokrzyskie: Zainaugurowało działalność Świętokrzyskie Forum Terytorialne

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ramach działalności Forum planowane są m.in. warsztaty, również ze
świętokrzyskimi samorządowcami.
(Marcin Gabrek)
Już od trzech lat w ramach departamentu polityki regionalnej działa
Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Forum ma być organem opiniodawczo – konsultacyjnym, a uczestniczą w nim
przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu województwa, przedsiębiorcy i
ludzie świata nauki. Mówi członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski

Świętokrzyskie Forum Terytorialne zainicjowało działalność. Jego zadaniem
będzie wspieranie samorządu w prowadzeniu efektywnej polityki regionalnej.
Powołane zostało przez zarząd województwa w czerwcu w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.
Mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor departamentu polityki regionalnej urzędu
marszałkowskiego