Świętokrzyskie: Uczelnia pomoże w monitoringu dróg

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dotychczas w budżecie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg na te zadania przeznaczano ok. 300 tysięcy rocznie. Kwota ta była niewystarczająca na jednoczesne monitorowanie całej sieci dróg.
(Marcin Gabrek)
Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg zapewnia, że efekty pracy będą bardzo wymierne:

Rektor uczelni Stanisław Adamczak informuje, że uczelnia będzie mogła wykorzystać w tej działalności swoje zasoby:

Samorząd województwa świętokrzyskiego będzie współpracował z Politechniką Świętokrzyską w projektach dotyczących ewidencji dróg, monitorowaniu ich stanu czy kontroli materiałów i nawierzchni na nowych inwestycjach. Aby uruchomić projekt, Świętokrzyski Zarząd Dróg wraz z Politechniką będą ubiegać się o wsparcie zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Mówi marszałek Adam Jarubas: