Świętokrzyskie: „Świętokrzyska Karta Rodziny na 5+”

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: leliwa

Uchwałę w sprawie wdrożenia programu „Świętokrzyska Karta  Rodziny na 5+”
przyjęli radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zostanie ona wprowadzona na terenie województwa świętokrzyskiego od 1 lipca.
Celem ustanowienia Karty jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i
kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, a także wspieranie rodzin
wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci
wychowujących się w tych rodzinach.

Rodziny uczestniczące w programie na początek będą mogły liczyć na zniżki
przy korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w
jednostkach organizacyjnych samorządu województwa. Trwają również rozmowy z
innymi podmiotami, by przyłączyły się do programu. Jego partnerami mogą
zostać instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe oraz
podmioty prywatne. Do korzystania z karty będą uprawnieni członkowie rodzin
wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie
województwa świętokrzyskiego, w których wychowuje się co najmniej 3 dzieci w
wieku do 18 roku życia, albo do 25 roku życia – gdy dziecko uczy się
studiuje lub jest niepełnosprawne i pozostaje pod opieką rodzica.

(Marcin Gabrek)