Świętokrzyskie: Stypendia dla uczniów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wniosek musiał spełnić także co najmniej jedno kryterium merytoryczne, jak udział w olimpiadach przedmiotowych lub wysoka średnia ocen na świadectwie.
Tegoroczna edycja programu stypendialnego jest ostatnią edycją realizowaną w ramach Programu Kapitał Ludzki. Ma być on kontynuowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
(Marcin Gabrek)
Kto mógł ubiegać się o takie wsparcie? Mówi Krzysztof Domagała, dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach:

166 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych otrzyma w tym roku stypendia pochodzące z unijnego programu Kapitał Ludzki. To już siódma edycja programu stypendialnego – przypomina członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek: