Świętokrzyskie: Stypendia dla młodych ze Wschodu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Pierwsze stypendia samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla młodych
Polaków lub osób polskiego pochodzenia studiujących na świętokrzyskich
uczelniach zostaną uroczyście wręczone 23 młodym ludziom z Ukrainy,
Białorusi i Mołdawii.
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę o 'Zasadach udzielania
pomocy materialnej w formie stypendiów dla Polaków oraz osób polskiego
pochodzenia ze Wschodu”. Proponowana pomoc stypendialna adresowana jest do
młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu.
Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 30 wniosków. Stypendium w kwocie 300 zł
miesięcznie na okres jednego roku przyznano 23 kandydatom. Przyznawanie
stypendiów dla Polaków ze Wschodu to nie tylko forma pomocy i budowania
więzi z rodakami z krajów dawnego ZSRR, ale też działania na rzecz
umiędzynarodowienia świętokrzyskich uczelni.
(Marcin Gabrtek)