Świętokrzyskie: Spadła liczba bezrobotnych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Najwyższa stopa bezrobocia występuje na północy województwa w powiatach
skarżyskim i opatowskim.
(Marcin Gabrek)
Bez pracy wciąż jest ponad 66 tysięcy osób:

Spada bezrobocie w województwie świętokrzyskim. Na koniec 2015 roku w
rejestrach urzędów pracy było o niemal 10 tysięcy osób mniej niż rok wcześniej.
Mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Arkadiusz Piecyk: