Świętokrzyskie: Są miejsca na leczenie sanatoryjne

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Są jeszcze wolne miejsca na leczenie w sanatoriach dla mieszkańców
województwa świętokrzyskiego, którzy chcieliby skorzystać z takiej kuracji w
styczniu. Osoby, które oczekują w kolejce na wyjazd do sanatorium, mogą się
starać o skierowanie i wyjechać w najbliższym czasie.
Oferta dotyczy wszystkich typów leczenia uzdrowiskowego. Skierowanie na
styczeń 2013 mogą otrzymać pacjenci, który już mają złożony zakwalifikowany
wniosek w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim NFZ i co istotne – nie
wyjeżdżali na leczenie uzdrowiskowe w ostatnich 18 miesiącach. Ten drugi
warunek nie dotyczy dzieci oraz pacjentów czekających na kurację w szpitalu
uzdrowiskowym.
By skorzystać z takiego wyjazdu wystarczy skontaktować się z Działem
Lecznictwa Uzdrowiskowego Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
(Marcin Gabrek)